Systém zaznamenává odběr vody z vrtu a reportuje údaje prokazující, že lokalita splňuje podmínky licence Environmental Agency.

Zákazník: Branston

Obor: Infrastructure

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA InTouch
AVEVA Historian
Information Server

Více na Aveva.com

Řešení AVEVA ve společnosti Branston úspěšně vytvořilo jednotku na recyklaci vody, která po několika měsících provozu snižuje spotřebu vody z hlavní sítě o neuvěřitelných 52%.

Cíle

  • Poskytnout řešení pro úsporu vody, které splní požadavky na ochranu životního prostředí, náklady a konkurenceschopnost
  • Poskytnout geograficky umístěné řešení pro monitorovací architekturu AVEVA

Výzvy

  • Vyřešit geografický rozsah byznysu zákazníka pomocí jediného řešení
  • Zajistit, aby úprava vody trvale splňovala regulační rámec

Výsledky

  • Vysoká dostupnost vody v uzavřeném systému čištění
  • Snížení nákladů
  • Velký přínos pro okolní životní prostředí