octoplant je nástroj, který podporuje celou škálu běžně používaných výrobních zařízení a není svázán pouze s jedním konkrétním výrobcem. octoplant je možné využívat pro řídicí automaty (PLC), robotická zařízení, DCS a CNC systémy, vizualizační aplikace, frekvenční měniče, skenery, bezpečnostní prvky, průmyslové kamery a další zařízení, což umožňuje jeho využití napříč celou výrobou.

Samozřejmostí je možnost správy dokumentů Word, Excel, PDF či použití XML nebo univerzálních komponent (Binary, ASCII).

Automatické kontroly a zálohy

octoplant vykonává nejen automatické zálohy programů běžících ve výrobě, ale při každé záloze provádí i kontrolu shody tohoto programu se schválenou verzí. Frekvence vykonávání záloh je uživatelsky nastavitelná. Neohlášené či nezaznamenané úpravy nebo změny nastavení (setpointy) jsou tak snadno a rychle rozpoznatelné, což je pro zajištění plynulého chodu výroby klíčové.

Vytvořené zálohy mohou být ukládány vždy, nebo pouze v případě, že jsou nalezeny rozdíly. V rámci kontroly je pak možné nastavit, jaká část programu má být kontrolována či nikoliv.

SmartCompare

Metodika SmartCompare umožňuje porovnání změn mezi dvěma projekty (verzemi). Zobrazení rozdílů je snadno a srozumitelně čitelné tak, aby mohl odpovídající pracovník vyhodnotit, zda se jedná o zásah do programu, nebo dočasnou výrobní úpravu. Zobrazení rozdílů (změn) je možné i graficky, stejně jako ve vývojovém editoru řídicího programu.

Kybernetická bezpečnost

Díky funkcím detekce zranitelnosti a rizik dokáže octoplant chránit výrobní prostředí před kybernetickými útoky, předcházet škodám a zamezit výpadkům. Automaticky přiřadí a pravidelně aktualizuje rizikové skóre pro každé evidované zařízení.

octoplant Hub

Pokročilý reportní nástroj pro snadné analýzy a rychlejší rozhodování. Umožňuje shromažďovat a vyhodnocovat data z více octoplant serverů.

Univerzální řešení: octoplant

  • Podpora pro celou škálu výrobních automatizačních zařízení
  • Použitelnost v různých průmyslových odvětvích
  • Lokalizace do českého jazyka
  • Pro jakoukoliv velikost podniku – od malých závodů po velké mezinárodní koncerny

octoplant řešení na míru

Řešení octoplant je k dispozici ve třech variantách – Core, Plus a Premium.

Díky tomu mají noví i stávající uživatelé volbu vybrat si své octoplant řešení na míru podle vlastních požadavků a možností.

Související informace

Zjistěte víc o platformě octoplant