Nasazení AVEVA/Wonderware InTouch při výrobě chemických prostředků pro průmysl.

Zákazník: Flexfill s.r.o.

Obor: Chemický průmysl

Systémový integrátor: ELMEP s.r.o.

Použité produkty:
AVEVA InTouch

Podrobnosti

Společnost Flexfill s.r.o. disponuje moderním výrobním zařízením, které umožňuje specializaci zejména na produkty na bázi vody, organických rozpouštědel, kyselin a enzymů. Výrobní závod společnosti Flexfill s.r.o. je součástí mezinárodní korporace NCH. Tato korporace zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby a aplikací chemických výrobků na údržbu a opravy se zaměřením zejména na průmyslové, komerční a institucionální uživatele.

Cíle

  • Kompletní řídicí systém včetně vizualizace pro výrobní technologii
  • Vysoká spolehlivost softwarového řešení, archivace dat a možnost provozu při výpadku primárního serveru

Výzvy

  • Softwarový systém umožňující ovládat technologii výroby z kteréhokoliv místa podniku a s garancí dalšího rozšíření v případě potřeby
  • Možnost v budoucnu rozšiřovat systém oblasti správy dávek, sledování a bilancování výroby

Výsledky

  • Přehlednost a standardizace
  • Intuitivní ovládání aplikace výrobními operátory
  • Jednoduchá správa aplikace
  • Snadné provádění změn při nových požadavcích zákazníka
  • Cenově výhodné zálohování AVEVA/Wonderware softwaru v režimu Terminálových služeb