Zařízení už prošlo řadou vylepšení provozu a údržby, aby bylo schopné průběžně a v reálném čase řídit rizika, zmírňovat škody a identifikovat a opravovat problémy s výkonem.

Zákazník: Tata Energy

Obor: Power and Utilities

Použité produkty:
AVEVA Predictive Analytics

Více na Aveva.com

Tata Power používá AVEVA Predictive Asset Analytics k nepřetržitému sledování stavu a výkonu kritických aktiv a PRiSM Predictive Asset Analytics pro včasné upozornění na problémy se zařízením.

“Zjistili jsme, že Predictive Asset Analytics je účinným nástrojem při detekci funkčních odchylek a hrozících poruch v rané fázi a díky tomu inicializuje zahájení úkonů údržby pro zvýšení spolehlivosti kritických zařízení elektrárny.”

– Praveen Chorghade, Chief – Core Technology and Diagnostics, Tata Power

Cíle

 • Vyvarovat se poruch aktiv a snížit prostoje výrobních zařízení
 • Identifikovat jemné změny v chování systému a zařízení
 • Získat pokročilé varování už při vznikajících problémech se zařízením
 • Monitorovat stav a výkon kritických aktiv v reálném čase
 • Zlepšit plánování údržby
 • Získat znalosti pro lepší sdílení informací mezi pracovníky elektrárny

Výzvy

 • Redukce neplánované údržby
 • Přechod od reaktivní k proaktivní údržbě
 • Rychlá analýza velkého množství údajů o aktivech pro přesné posouzení stavu zařízení
 • Sdílení informací mezi skupinami s cílem dodat správné informace správným lidem ve správný čas
 • Složitost procesu a technologie vybavení elektrárny Tata Power

Výsledky

 • Včasné varování o problémech zařízení, dny, týdny nebo měsíce před selháním
 • Dynamická poznání a podrobná diagnostika změn chování zařízení
 • Vylepšená spolehlivost a výkon zařízení
 • Lepší plánování údržby a kontrola nákladů
 • Získávání znalostí o režimech selhání zařízení