Centrální archivace a dohledatelnost verzí

Versiondog zajišťuje důsledné automatizované ukládání všech verzí u všech typů používaných programů a datových souborů. Archivace se provádí na centrální datové úložiště dostupné prostřednictvím versiondog serveru. V ukládaných verzích je uplatněna stejná konvence pojmenování a možnost vkládat komentáře.

K dispozici je okamžitě přístupný přehled dokumentující posloupnosti všech verzí s jednoznačnou dohledatelností (Kdo, Kdy a Co změnil) o změnách v každé jednotlivé verzi.

Automatické průběžné kontroly a zálohy běžících programů

Klíčovou vlastností systému versiondog jsou automatické průběžné kontroly skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních dle nastaveného časového harmonogramu. Pro zařízení, která nejsou dostupná na síti, je k tomuto účelu připraven nástroj versiondog Backup klient.

Výsledek kontroly je zaslán emailem odpovědným pracovníkům, kteří tak mají okamžité informace o případných nekorektních / nezazálohovaných změnách programů nebo datových souborů, což umožňuje předcházet finančním ztrátám způsobeným chybnou funkčností výrobních zařízení. V rámci kontroly jsou odlišné zálohy ukládány na versiondog server, což umožňuje zpětnou analýzu a kontrolu a poslední aktuální záloha je vždy snadno dohledatelná.

Inteligentní porovnávání

Pro podrobné analýzy a optimalizace verzí lze využít unikátní funkčnost systému versiondog – inteligentní porovnávání Smart Compare, což je pokročilá metodika zobrazování rozdílů u nejčastěji používaných programových a datových souborů v následujících oblastech průmyslové automatizace:

  • PLC (Siemens SIMATIC, Rockwell RSLogix, Schneider Electric, Beckhoff TwinCAT aj.)
  • HMI (Wonderware InTouch, Siemens WinCC Flexible, GE iFix, Copa-Data Zenon aj.)
  • Roboty (ABB, KUKA, Fanuc, Motoman aj.)
  • CNC, DCS (Sinumerik, Fanuc aj.)
  • Další (frekvenční měniče, průmyslové kamery, skenery aj.)
  • Dokumentace (PDF, Word, Excel … aj.)

Výsledkem porovnání Smart Compare jsou velmi přehledně prezentované změny, takže je ihned a názorně patrné v jakých částech i velmi složitých a dlouhých programových nebo datových souborů se změny nacházejí. Porovnávat lze jakékoliv verze souborů, tj. nejen poslední oproti předposlední verzi, ale i verze, které nejsou uloženy na versiondog serveru. V případě potřeby je jakákoliv verze snadno a rychle dohledatelná a obnovitelná.

Výhodou koncepce Smart Compare je i to, že na počítači, kde dochází k porovnávání nemusí být vždy instalovány vývojářské editory jednotlivých programů (např. InTouch WindowMaker, Step7 editor apod.).

Okamžitá dostupnost všech verzí

Velmi užitečnou vlastností je, že s klientem systému versiondog (tzv. tlustý klient) lze pracovat také off-line, tj. bez aktivního připojení k versiondog serveru. Archivace i porovnávání verzí se v tomto případě provádí lokálně a po opětovném připojení k versiondog serveru dojde k dohrání všech mezitím vytvořených verzí k předchozím archivovaným verzím. Uživatel zároveň může pracovat s jakoukoliv verzí, kterou má lokálně uloženu.

Tuto funkčnost ocení nejen externí dodavatelé, ale i pracovníci, kteří se pohybují v provozu, kde se nelze připojit k versiondog serveru. Na místě tak mohou instalovat, měnit, porovnávat a lokálně archivovat všechny nově vytvořené verze.

Komplexní přehlednost

Při práci v prostředí versiondog mají uživatelé v reálném čase k dispozici informace o tom, kdo a jaký program aktuálně upravuje. Zároveň má uživatel přehled, zda má lokálně staženu opravdu aktuální verzi či zda nebyla na server nahrána novější verze jiným uživatelem.

Systém versiondog nabízí celou škálu reportních možností, generování emailů, ale i integrovaný webový server, díky kterému můžete mít k dispozi přehled o jednotlivých programech, jejich změnách a vykonaných zálohách i prostřednictvím internetového prohlížeče.

Jazykové verze

Versiondog je k dispozici v anglické, německé i české jazykové verzi, ale i v dalších jazykových mutacích.

Rozcestník versiondog

Pomůžeme Vám lépe poznat versiondog

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli versiondog odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení versiondog nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat versiondog.

Související informace

Zjistěte víc o versiondog

Přínosy

Zvýšení bezporuchovosti provozu – Finanční a časové úspory – Standardizace a automatizace správy verzí – Podpora podnikových iniciativ řízení kvality…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti