Spotřeba energie poklesla o 15% až 18% a předpokládaná úspora nákladů o více než 30 000 EUR ročně.

Zákazník: City of Bremen

Obor: Infrastructure

Použité produkty:
AVEVA InTouch HMI for Terminal Services
AVEVA Historian

Více na Aveva.com

Když město Brémy potřebovalo modernizovat topné systémy v několika svých budovách, analyzovalo projekt a uvědomilo si příležitost udělat víc. Kromě zlepšení energetické účinnosti existoval potenciál zavést nový systém správy budov (BMS), který by přinesl větší kontrolu a poskytl dalekosáhlé pozitivní účinky napříč rozsáhlým portfoliem nemovitostí ve městě.

Cíle

  • Sjednotit více než 1 200 městských nemovitostí v rámci jediného otevřeného systému správy budov (BMS)
  • Optimalizovat účinnost topných systémů v budovách a snížit tak spotřebu energie

Výzvy

  • V budovách byl provozován proprietární BMS od několika různých dodavatelů
  • Nemovitosti byly spravovány v šesti kontrolních zařízeních rozmístěných po městě pod vedením pěti geografických městských částí a místních supervizorů

Výsledky

  • Je zavedena otevřená BMS založená na řešení AVEVA, která centralizuje správu rozsáhlého počtu nemovitostí (celkem 160 zařízení)
  • Všichni místní supervizoři mají nyní přístup k BMS
  • Spotřeba energie je snížena o 15% až 18%
  • Předpokládaná úspora nákladů je více než 30 000 EUR ročně
  • Přidávání dalších budov do systému je jednoduché a efektivnější díky rozšiřitelnosti softwaru AVEVA