Pepsi Bottling zkracuje prostoje a zlepšuje kvalitu s AVEVA.

Zákazník:
Pepsi Bottling Ventures of Garner, North Carolina

Obor: Food and Beverage

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA InTouch
AVEVA Historian
MES Performance

Více na Aveva.com

Společnost Pepsi Bottling Ventures je považovaná za nejlepší ze všech 116 plníren lahví Pepsi v celé Severní Americe.

Cíle

 • Vyvinout systém sledování výkonu a prostojů
 • Eliminovat odhady a předpoklady díky shromažďování konzistentních a spolehlivých dat
 • Odůvodnit návratnost investic pro budoucí investiční projekty
 • Vyvinout na podnikové úrovni platformu pro budoucí expanzi

Výzvy

 • Implementovat nový systém pro jednu novou linku a čtyři starší linky v závodě
 • Údaje o odstávkách byly zaznamenávány ručně a shromážděné informace byly subjektivní a nekonzistentní
 • Ručně zaznamenaná data přinášela více otázek než odpovědí

Výsledky

 • Výroba více než 30 milionů balení produktů Pepsi ročně
 • Společnost PBV Garner se rozrostla z výroby a distribuce 189 různých produktů na více než 500
 • Celková návratnost investic se odhaduje na 2,8 roku
 • Řešení pomáhá dosáhnout cílů udržitelnosti a pomáhá snižovat uhlíkovou stopu výrobny
 • Vizualizace procesu je okamžitě k dispozici na všech úrovních řízení a obsluhy
 • Schopnost objevovat, ověřovat a kvantifikovat příležitosti pro budoucí kapitálové investice
 • Realtime data z plniček pomohla zvýšit výrobu