Nasazení AVEVA/Wonderware InTouch pro správu a provoz energetických kolektorů.

Zákazník: Kolektory Praha, a.s.

Obor: Inženýrské sítě

Systémový integrátor: Aster s.r.o.

Použité produkty:
IndustrialSQL Server (nyní AVEVA Historian)
AVEVA InTouch
SuiteVoyager Portal Server (nyní Information Server)
Factory Focus (nyní InTouch HMI Workstation Read-only)

Podrobnosti

Firma Kolektory Praha, a.s. se zabývá správou a provozem kolektorů v hlavním městě Praha. Kolektorovou síť vybudovalo v letech 1971 až 2010 Hlavní město Praha pro zajištění infrastruktury na velkých sídlištích a v Pražské památkové rezervaci. Kolektory jsou podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí.

Cíle

  • Rozčlenění technologií do tří dispečinků vzdálených desítky kilometrů a zastřešených centrálním dispečinkem vizualizovat odhadovaných 25 000 I/O (z toho asi 1 500 analogů a 2500 povelů)
  • Vysoká spolehlivost softwarového řešení, dostupnost HW základny, sběr a archivace dat a možnost záložního provozu ze vzdáleného dispečinku

Výzvy

  • Možnost parametrizovat řízení technologie pro velký počet veličin a s garancí dalšího rozšíření v případě potřeby

Výsledky

  • Sjednocení různých technologických celků v kolektorech do jednoho řídicího a informačního systému
  • Přehlednost a standardizace
  • Jednoduchá správa aplikace, možnost poskytnutí dispečerských dat servisu
  • Možnost využití vícemonitorových pracovišť
  • Záloha dispečerských pracovišť společně se zálohou datových OPC Serverů
  • Záloha provozních dat
  • Poskytování dat z IndustrialSQL Serveru (Historianu) jiným aplikacím