Vhodnou kombinací přístupových a aplikačních licencí na historizační server lze velmi efektivně zajistit přenos dat z jiných lokalit v rámci Veolia Energie ČR, a.s.

Zákazník: Veolia energie ČR, a.s.

Obor: Energetika

Systémový integrátor: Siemens s.r.o.

Použité produkty:
AVEVA Historian
AVEVA InTouch
Remote IDAS
ActiveFactory (nyní Historian Client)

Podrobnosti

Společnost Veolia energie ČR, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla a patří k nejvýznamnějším hráčům na českém trhu s elektrickou energií.

Cíle

 • Vytvoření jednotného řídicího a vizualizačního systému s možností úprav za chodu technologie
 • Centrální archiv technologických veličin s periodou archivace 30s až 1s po dobu několika let
 • Analýza a zpracování historických dat včetně tvorby uživatelsky definovaných sestav a protokolů na úrovni podnikové sítě
 • Možnost otevřeného propojení archivu do podnikového bilančního systému
 • Zajištění podpory použitých produktů v českém jazyce

Výzvy

 • Poskytování dat do podnikového bilančního systému
 • Připojení nestandardních datových zdrojů a následná archivace takto získaných dat

Výsledky

 • Robustní a otevřený systém umožňující snadnou integraci dalších technologických celků a funkcí
 • Spojení dvou geograficky vzdálených výroben jednotným informačním systémem včetně zabezpečení proti ztrátě dat při výpadku spojení
 • Přenos informací z výroby do podnikové sítě
 • Poskytování dat z historizační databáze Historian dalším aplikacím na podnikové úrovni
 • Fungující technická podpora s možností vzdáleného servisu