Kompletní digitalizace výrobních procesů s AVEVA Insight a AVEVA Edge

Zákazník: Schneider Electric Lexington Smart Factory, Kentucky

Obor: Výroba elektrických zařízení

Použité produkty:
AVEVA Insight
AVEVA Edge

Podrobnosti

Společnost Schneider Electric nedávno kompletně digitalizovala provoz v 62 let staré továrně v Lexingtonu, Kentucky. Tento výrobní závod vyrábějící elektrická zařízení je nyní jedním z nejlepších závodů skupiny a přední ukázkou tzv. Smart Factory. Schneider Electric již nyní plánuje replikovat tento model i v dalších svých výrobních podnicích ve světě.

Cíle

  • Zvýšení efektivity závodu zavedením IIoT technologií, minimalizace prostojů a modernizace procesů kontroly, monitorování a řízení závodu
  • Vylepšení podnikové komunikace díky sdíleným a snadno dosažitelným real-time procesním datům

Výzvy

  • Nedostatečná vizualizace dat, nepřesné informace a chybějící podrobná analytika, která brání týmům ve včasném rozhodování o optimalizaci efektivity procesů
  • Správa pracovních příkazů a procesů v papírové podobě, která ovlivňuje rozhodování, dobu odezvy a přispívá k nákladným výpadkům systému

Výsledky

  • Zdokonalení digitalizace a monitorování celého pracoviště pomocí AVEVA™ Edge pomohly snížit množství ruční práce o 90 %
  • Využitím cloudové informační platformy AVEVA™ Insight dále snížil neplánované prostoje o téměř 6 %