Nasazení systému prediktivní údržby AVEVA Predictive Analytics při výrobě cementu.

Zákazník: Votorantim Cimentos, Brazílie

Obor: Výroba stavebních hmot

Použité produkty:
AVEVA Predictive Analytics

Podrobnosti

Votorantim Cimentos je brazilská společnost se sídlem v São Paulu zabývající se výrobou stavebních hmot. Společnost se od roku 1933, kdy byla založena, rozrostla v mezinárodní firmu se zastoupením v 11 zemích světa.

Cíle

 • Snížení nákladů na údržbu
 • Zvýšení produktivity díky prediktivní údržbě
 • Zvýšení provozní spolehlivosti a minimalizace prostojů
 • Dosažení autonomního a škálovatelného řešení mezi závody

Výzvy

 • Potřeba rychlé implementace a uživatelsky přívětivého rozhraní
 • Možnost budoucí rozšiřitelnosti bez závislosti na dodavateli
 • Smysluplná návratnost investice
 • Možnost vzdáleného nasazení

Výsledky

 • 10% snížení nákladů na pravidelnou údržbu v porovnání s předchozími lety
 • Úspory ve výši 16 milionů rupií na lokalitu, což odpovídá úspoře 5,5 milionu dolarů na lokalitu a celkem 88 milionů dolarů na všech lokalitách
 • Zvýšení spolehlivosti zařízení o 6 % a dosažení cílových hodnot 85,9 % až 91,2 %.
 • Snížení nákladů na neplánovanou údržbu z 52 % na 42 % z celkových nákladů na údržbu
 • Zavedení úspěšné strategie řízení změn, zlepšení spolupráce
 • Zvýšil se celkový přehled o stavu výrobních zařízení, což umožnilo srovnávací analýzu mezi závody a sdílení osvědčených postupů